Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
0

ஜனவரி மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

செவ்வாய்,ஜனவரி 2, 2018
0
1
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதம் முற்பகுதியில் கொஞ்சம் வேலைச்சுமை இருக்கும்
1
2
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் தைரியம் பிறக்கும்
2
3
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாதம் வாழ்க்கையின் நெளிவு, சுளிவுகளைக் கற்றுக் ...
3
4
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதம் புது தெம்பு பிறக்கும்
4
4
5
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாதம் எதிர்பார்த்த காரியங்கள் வெற்றியடையும்
5
6
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாதத்தில் பெரிய திட்டங்கள் தீட்டுவீர்கள்
6
7
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாதம் புதிய பாதையில் பயணிக்கத் தொடங்குவீர்கள். ...
7
8
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதம் எதையும் சமாளிக்கும் தைரியம் பிறக்கும்
8
8
9
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு எதிர்பார்ப்புகள் எளிதாக முடியும்
9
10
இந்த ஆண்டு குடும்பத்தில் நிம்மதி நிலவும். குடும்பத்தாருடன் சந்தோஷமாக பொழுதைக் கழிப்பீர்ர்கள். ...
10
11
2017ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு டிசம்பர் மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை ஜோ‌திட ர‌த்னா முனைவ‌ர் க.ப. ...
11
12
9,18,27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதம் எதிர்த்தவர்கள் நண்பர்களாவார்கள்.
12
13
8,17,26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாதத்தில் சவால்களை எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். கம்பீரமாகப் ...
13
14
7,16,25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதம் பணவரவு உண்டு. விவாதங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள். ...
14
15
6,15,24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாதம் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும். சகோதரங்கள் சரியாகப் ...
15
16
5,14,23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாதம் தைரியமாக முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பீர்கள். ...
16
17
4,13,22,31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் காரியங்கள் சிறப்பாக முடியும்.
17
18
3,12,21,30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு, இந்த மாதம் எதிர்ப்புகள் அடங்கும். வழக்குகளில் வெற்றி ...
18
19
2,11,20,29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதம் எதிர்பார்த்த வேலைகள் தடையின்றி முடியும். ...
19