0

மே மாத எண்ணியல் பலன்கள்

செவ்வாய்,மே 1, 2018
0
1
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
1
2
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
2
3
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
3
4
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
4
4
5
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
5
6
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு....
6
7
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
7
8
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
8
8
9
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு...
9
10
2018ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு பிப்ரவரி மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை ஜோ‌திட ர‌த்னா முனைவ‌ர் க.ப. ...
10
11
9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவ நீங்கள் இந்த மாதம் எங்குச் சென்றாலும் உங்கள் வார்த்தைக்கு ...
11
12
8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள், இந்த மாதத்தில் திட்டவட்டமாக சில பெரிய முடிவுகள் எடுக்கலாம்
12
13
7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு, இந்த மாதத்தில் எதிர்பார்த்த வகையில் பணம் வரும். ...
13
14
6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு, இந்த மாதத்தில் உடல் ஆரோக்யம் திருப்திகரமாக இருக்கும்
14
15
5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள், இந்த மாதத்தில் எவ்வளவு பெரிய பிரச்னைகள், சிக்கல்கள், ...
15
16
4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள், இந்த மாததத்தில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவீர்கள்
16
17
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த நீங்கள், இந்த மாதம் நினைத்த காரியம் நிறைவேறும். எதிர்பார்த்த ...
17
18
2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் மகிழ்ச்சி தங்கும். திடீர் பணவரவு உண்டு
18
19
1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் எங்குச் சென்றாலும் வெற்றி வாய்ப்புகள் ...
19