ரத்த அழுத்தம்

webdunia photoWD
நர்ஸ் : டாக்டர் அந்த பேஷண்டோட ரத்த அழுத்தம் குறைந்து கொண்டே போகிறது. என்ன மருந்து கொடுப்பது என்றேத் தெரியவில்லை.

டாக்டர் : மருந்தெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம். அவரோட பீஸ் பில்லைக் காட்டுங்கள் போதும்.
Webdunia|


இதில் மேலும் படிக்கவும் :