இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

John

மத்திய அரசு தமிழகத்தை நன்றாக ஏமாற்றுகிறது , உடன் தமிழக அரசியல் கட்சிகளும் வேஷம் போட்டு தமிழக மக்களை ஏமாற்றுகிறாக்கள். மக்கள் விழிக்க வேண்டும் .
X REPORT ABUSE Date 03-04-18 (07:22 PM)