இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

gopalraj

வைரமுத்து கண்டிப்பா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் ஹிந்து என்றால் இளிச்ச வாயன. இந்த நாத்திகம் பேசுகிறவனுக்கு ஹிந்து மதம் மட்டும் இலக்கு இவன் ஆணா இருந்தால் வேறு மதத்ததை எழுதட்டும்
X REPORT ABUSE Date 13-02-18 (06:33 AM)

Chandraji

Please ignore Jeeyar's gimmicks!
X REPORT ABUSE Date 13-02-18 (04:31 AM)