கருத்துகள்

ohmmoorthi

மன்னிக்கவும்..அவர் அப்படி ஒன்னு அவ்வாறு நடந்து கொள்ளவில்லை..இது எல்லாம் உங்க கற்பனை..என்ன வயிற்றில் புளியை கரைக்கிறதா
Reply X REPORT ABUSE Date 09-11-18 (06:41 AM)

mutamil

பயத்தின் உச்சக்கட்டம் நிழலை கண்டு ஒன்னுக்கு போய்விட்டார்கள்
Reply X REPORT ABUSE Date 09-11-18 (11:03 AM)