இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Mohan

வடிவேல் ஒரு படத்தில் சொன்ன மாதிரி " ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்களோ". சொல்லப்போனால் இவர்தான் நம்நாட்டின் அடுத்த பிரதமராக தகுதியுள்ளவர் .
X REPORT ABUSE Date 12-09-18 (04:52 PM)