இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Kumar

இவர்களெல்லாம் மக்களின் வரிப்பணத்தை கொள்ளையடிக்கிறோமே என்று எந்த நாளும் உணரப்போவதில்லை .இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் அந்தமாதிரி நிகழ்வுகள் இதுநாள்வரை நடந்ததில்லை .மக்களுக்கும் இவர்களை விட்டால் வேறு வழியில்லை .இது அவர்களுடைய தலையெழுத்து ,
X REPORT ABUSE Date 12-09-18 (03:01 PM)