இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

murugu

இப்பொது புரிகிறது சிலை கடத்தல் வழக்கை ,மத்திய அரசின் கட்டளைக்கு ஏற்ப மாநில அரசு ஏன் CBI க்கு மாற்றியது என்று !!!!கோவிலில் காமவிளையாட்டு முதல் ,கோவில் சிலை திருட்டு வரை மாற்றியவர்கள் ,மாட்டப்போகிறவர்கள் அனைவரும் பெரும்பாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட மேல் சமூகத்தை சார்ந்தவராக இருப்பதினால் தான் !!!!!தேசப்பற்று ,நாட்டுப்பற்று ,மதப்பற்று என்று வெளியில் கூவிக்கொண்டு ,திரை மறைவில் அதற்க்கு நேர் எதிரான செயலில் ஈடு படுவது ,அந்த குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கு கைவந்த கலை என்பதில் ,இந்தியா சுதந்திரத்திற்காக போராடிய பொழுதே தெரிந்தது தானே !!!!
X REPORT ABUSE Date 10-08-18 (04:23 PM)