இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

divakar

சந்திரா பாபு நாய்டுக்கு பிரதமர் ஆசை.... மொதல்ல உன் குடும்பத்துக்கு சொத்து குவிக்கிறது நிப்பாட்டு. .... திருப்பதி வெங்கடாசலபதி மிக கடுமையான தண்டனை குடுக்க தயார் ஆகி விட்டார்
X REPORT ABUSE Date 16-04-18 (03:27 PM)