இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Thamizh

Sir Please do your work. don't fool other's
X REPORT ABUSE Date 14-01-18 (05:24 PM)

S.Govindarajan

தமிழ் புத்தாண்டை இந்த குறிப்பிட்ட மாதத்தில் கொண்டாடவேண்டும் என்று நீங்கள் உத்தரவிட முடியாது திரு ஸ்டாலின் அவர்களே..
X REPORT ABUSE Date 15-01-18 (11:25 AM)