இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Arun

கவிஞர் வைரமுத்து வ செருப்பால அடிக்கணும்
X REPORT ABUSE Date 13-01-18 (07:33 AM)

KM

வைரமுத்துவின் கருத்து அணைத்து ஹிந்துக்களையும் புண்படுத்தியது, அதை எதிற்கும் அனைவரும் வெறியர்கள் அல்ல . மத நம்பிக்கை உடைய அனைவரும் வெறியர் அல்ல. ஹிந்துக்களை புண்படுத்திய வைரமுத்துவை எதிர்த்து ஒரு கருதும் சொல்லலாமல் ஹிந்துக்களை வெறியர்கள் என விமர்சிப்பது கீழ்த்தரமான பத்திரிகை தர்மம். பிஜேபி மற்றும் ராஜா விமர்சிக்கிறேன் என்ற பெயரில் ஹிந்துக்களை விமர்சிக்க கூடாது. oneindia வில் தொடர்ந்து இதை காண்கிறேன்.
X REPORT ABUSE Date 14-01-18 (12:45 PM)