Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine

திசைகளே வாஸ்துவின் மூலக்கூறு!


Murugan| Last Modified வியாழன், 23 ஜூன் 2016 (21:48 IST)
வாஸ்து என்ற ஒரு நடைமுறை தெரிந்தோ, தெரியாமலோ பல நூற்றாண்டுகளாக உலகம் முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் வாஸ்துவின் அடிப்படையாக நான்கு திசைகளையும், நான்கு மூலைகளையும் கூறலாம். அவை,

 

 
நான்கு திசைகள்:
 
• வடக்கு
• கிழக்கு
• தெற்கு
• மேற்கு
 
நான்கு மூலைகள்:
 
• வடகிழக்கு மூலை
• தென்கிழக்கு மூலை
• தென்மேற்கு மூலை
• வடமேற்கு மூலை
 
வடக்கும் கிழக்கும் சந்திக்கும் இடம் வடகிழக்கு மூலையாகும் (ஈசான்ய மூலை / சனி மூலை). தெற்கும் கிழக்கும் சந்திக்கும் இடம் தென்கிழக்கு மூலையாகும்(அக்னி மூலை). 
 
தெற்கும் மேற்கும் சந்திக்கும் இடம் தென்மேற்கு மூலையாகும் (நைருதி மூலை / கன்னி மூலை) மற்றும் வடக்கும் மேற்கும் சந்திக்கும் இடம் வடமேற்கு மூலையாகும் (வாயு மூலை) . 
 
இவ்வாறு திசைகளையும், மூலைகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு அதற்கு ஏற்றார் போல் நல்முறையில் ஒரு வீடோ / தொழில் நிறுவனமோ கட்டும்பொழுது மனிதனின் வாழ்வு தடுமாற்றமோ, தடமாற்றமோ இல்லாமல் அமையும். 


இதில் மேலும் படிக்கவும் :