தமிழ் பெயர்கள் அ முதல் ஒள வரை

Webdunia|


738. ஒட்டக்கூத்தன்
739. ஒப்பிலியப்பன்
740. ஒலிச்செங்கோ
741. ஒலியரசன்
742. ஒலியழகன்
743. ஒலிமுழக்கன்
744. ஒளியிறை
745. ஒளிஎழிலன்
746. ஒளிச்செல்வன்
747. ஒளிநம்பி
748. ஒளித்தேவன்
749. ஒளிமுதல்வன்
750. ஒப்பிலழகு
751. ஒப்பிலாமணி752. ஒலியுருவன்
753. ஒளியன்
754. ஒளியவன்
755. ஒளியோவியன்
756. ஒளிமலரவன்
757. ஒற்றியூர்நம்பி

ஓ-வில் தொடங்கும் பெயர்களைக் காண அடுத்த பக்கம் போகவும்...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :