Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine

சு‌க்‌கிர‌ன் பெய‌ர்‌ச்‌சி மு‌க்‌கிய‌த்துவ‌ம் வா‌ய்‌ந்ததா?

Widgets Magazine

தமிழ்.வெப்துனியா.காம்: குரபெயர்ச்சி, சனிபபெயர்ச்சி போலசுக்கிரனபெயர்ச்சியுமமுக்கியத்துவமவாய்ந்ததா?

ஜோ‌திர‌த்னமுனைவ‌ர் க.ப.‌வி‌த்யாதர‌ன்: ஆமாம், சுக்கிரனசராசரியாக 28 நாட்கள், 30 நாட்களஒரவீட்டிலஇருக்கககூடியவர். சுக்கிரன்தானமழைககோளஎன்றுமஅழைக்கப்படுவது. அவரஇருக்கககூடிவீடுகள், அவரபார்வபடுமவீடுகளஆகியவற்றைககொண்டுதானமழபொழிதலஜோதிரீதியாகணக்கிடப்படுகிறது. அதுபோல், வீடகட்டுவது, குடி போவதஆகிநிகழ்வுகளுக்குமசுக்கிரனமுக்கியமானது.

இப்படிப்பட்நிகழ்வுகளினபோதசுக்கிரனமறைந்திருக்கககூடாது. சுக்கிரனவெள்ளி என்றசொல்கிறோம். வீடகட்டி குடி போகிறோமஎன்றாலவெள்ளி எதிரிலஇருக்கககூடாது. கொள்ளி எதிரிலசென்றாலும், வெள்ளி எதிரிலசெல்லாதஎன்றொரபழமொழி உண்டு. அதாவதஎந்திசையநோக்கி நாமவீடகுடிபோகிறோமஅந்திசைக்கநேரஎதிராவெள்ளி இருக்கககூடாது. அப்படி இருந்ததென்றாலஅதஆபத்தஉண்டாக்கும்.

அதேபோலவெள்ளிக்கஆன்மீசக்தியுமஅதிகமஉள்ளது. ஹோமமசெய்யும்போதெல்லாமவெள்ளியிலசெய்பாத்திரங்களபயன்படுத்வேண்டுமஎன்ஐதீகமுமஉண்டு. இப்படி சுக்கிரனினஅம்சங்களநிறைஉண்டு. சுக்கிரனும், குருவுமஒரவீட்டிலஇருந்தாலமூடமஎன்றசொல்வார்கள். அந்நாட்களிலதிருமணமசெய்யககூடாது, வீடகுடிபோகககூடாது, வீடகட்டததொடங்கககூடாது. தனாலசுக்கிரனஅடிப்படையாவைத்தவிடயங்களஉள்ளன.


Widgets Magazine

வெப்துனியா செய்திகள் உடனுக்குடன்!!! உங்கள் மொபைலில்... இங்கே க்ளிக் செய்யவும்Widgets Magazine
Widgets Magazine
இதில் மேலும் படிக்கவும் :

‌ஜோதிட ரத்னா முனைவர் கே.பி. வி‌த்யாதர‌ன்!

ஜோ‌திட‌த்‌தி‌ன் வா‌யிலாக சமூக, அர‌சிய‌ல், பொருளாதார போ‌க்குகளை து‌ல்‌லியமாக மு‌‌ன் ...

7, 16, 25

7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் காசு, பணம் புரளும் என்றாலும் ...

8, 17, 26

8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் மகிழ்ச்சி தங்கும்.

9, 18, 27

9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் சோர்வு நீங்கும்.

Widgets Magazine Widgets Magazine