ச‌த்குரு‌வி‌ன் ‌சி‌ந்தனைக‌ள் - 22

Webdunia|
WD
உங்களைச் சுற்றியுள்ள உயிர்களுக்கு என்ன நிகழ்கிறது என்ற அக்கறையில்லாமல் நீங்கள் இருப்பீர்களேயானால் நீங்கள் ஒரு குற்றவாளி.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :