‌பிரபல த‌மி‌ழ் நடிகை கா‌ந்‌திம‌‌தி காலமானா‌ர்

Webdunia|
FILE
த‌மி‌ழ் ‌சி‌னிமா‌வி‌னகுண‌‌ச்‌சி‌த்‌‌திநடிககா‌ந்‌‌திம‌தி செ‌ன்னை‌யி‌லஇ‌ன்றகாலமானா‌ர்.

ர‌‌‌ஜி‌னிகா‌ந்‌த், கம‌ல்ஹாச‌னஉ‌ள்பப‌ல்வேறநடிக‌‌ர்களுடன‌நடி‌த்து‌ள்ள‌ரநடிககா‌ந்‌திம‌தி. உட‌ல் ‌நிலபா‌தி‌க்க‌ப்ப‌ட்டிரு‌‌ந்கா‌ந்‌திம‌தி செ‌ன்னை‌ வடபழ‌னி‌யி‌ல் உ‌ள்ள ‌‌வீ‌ட்டி‌ல் இ‌ன்றகாலமானா‌ர்.
நடிககா‌ந்‌திம‌தி மறைவு‌க்கு ‌திரையுலக‌த்‌தின‌ரஇர‌ங்க‌லதெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளன‌ர்.

கா‌ந்‌திம‌‌தி‌யி‌ன் உட‌ல் அட‌க்க‌ம் இ‌‌ன்று மாலை நடைபெற உ‌ள்ளதாக அவரது மக‌ன் ‌‌தீனதயாள‌ன் கூ‌றியு‌ள்ளா‌ர்.
300‌க்கு‌மமே‌ற்ப‌ட்பட‌ங்க‌ளி‌லநடிககா‌ந்‌திம‌‌தி நடி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :