‌பிரணா‌ப் முக‌ர்‌ஜி- சர‌த் பவா‌ர் ச‌‌ந்‌தி‌ப்பு!

Webdunia| Last Modified புதன், 2 ஜூலை 2008 (17:07 IST)
அணச‌க்‌தி உட‌ன்பா‌ட்டு ‌விவகார‌த்‌தி‌லபரபர‌ப்பாசூழ‌ல் ‌நில‌வு‌ம் ‌‌நிலை‌யி‌லம‌த்‌திய ‌வேளா‌ணஅமை‌ச்ச‌ரசர‌தபவாரு‌ம், ம‌த்‌திஅயலுறவஅமை‌ச்ச‌ர் ‌பிரணா‌பமுக‌ர்‌ஜியு‌மச‌ந்‌தி‌த்து‌பபே‌சியு‌ள்ளன‌ர்.

துபா‌ய் ‌விமான ‌நிலைய‌த்‌தி‌லநே‌ற்றமாலஇ‌ந்த‌சச‌ந்‌தி‌ப்பு ‌நிக‌‌‌ழ்‌ந்ததாக‌ததகவ‌ல்க‌ளதெ‌ரி‌வி‌க்‌கி‌ன்றன.
வேளா‌ணஅமை‌ச்சரு‌மஇ‌ந்‌திய‌க் ‌கி‌ரி‌‌க்கெ‌டக‌ட்டு‌ப்பா‌ட்டவா‌ரிய‌ததலைவருமாசர‌தபவா‌ரப‌ன்னா‌‌ட்டு ‌கி‌ரி‌க்கெ‌டக‌ட்டு‌ப்பா‌ட்டவா‌ரிய‌த்‌தி‌னஇர‌ண்டநா‌ளஆ‌ண்டமாநாடதொட‌ர்பாதுபா‌யசெ‌ன்று‌ள்ளா‌ர்.
அ‌ப்போது ‌‌விமான ‌நிலைய‌த்‌தி‌ல் ‌பிரணா‌பமுக‌ர்‌ஜியை‌சச‌ந்‌தி‌த்அவ‌ர், அணச‌க்‌தி உட‌ன்பாடதொட‌ர்பாஏ‌ற்ப‌ட்டு‌ள்அர‌சிய‌லநெரு‌க்கடிக‌ளகு‌றி‌த்து ‌விவா‌தி‌த்து‌ள்ளதாக‌ததெ‌ரி‌‌கிறது.
மு‌ன்னதாக, அணச‌க்‌‌தி உ‌ட‌ன்பா‌ட்டை ‌நிறைவே‌ற்று‌வத‌ற்கமு‌ன்‌பஇடதுசா‌ரிக‌ளி‌னகரு‌த்து‌க்களையு‌மகவன‌த்‌தி‌ல்கொ‌ள்வே‌ண்டு‌மஎ‌ன்றசர‌தபவா‌ரவ‌லியுறு‌த்‌தியு‌ள்ளதகு‌றி‌ப்‌பிட‌த்த‌க்கது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :