லாலு தொகு‌தி‌யி‌‌ல் ர‌யி‌ல் பாதை தக‌ர்‌ப்பு!

Webdunia| Last Modified புதன், 2 ஜூலை 2008 (13:39 IST)
பீகா‌ரி‌லம‌த்‌திர‌யி‌ல்வஅமை‌ச்ச‌ரலாலு ‌பிரசா‌ததொகு‌தி‌யி‌லஉ‌ள்ர‌யி‌லபாதையமாவோ‌யி‌ஸ்‌ட்டுக‌ளதக‌ர்‌த்ததா‌ல், புதடெ‌ல்‌லி- கெளகா‌த்‌தி இடை‌யிலார‌யி‌லபோ‌க்குவர‌த்தகடுமையாபா‌தி‌க்க‌ப்ப‌ட்டது.

அமை‌ச்ச‌ரலாலு ‌பிரசா‌த்‌தி‌னசொ‌ந்த‌ததொகு‌தியாச‌ப்ரா‌வி‌லஉ‌ள்படகோபா‌ல்- அவதா‌ரநக‌ரர‌யி‌ல் ‌நிலைய‌ங்களு‌க்கஇடை‌ப்ப‌ட்ர‌யி‌லபாதையை, இ‌ன்றகாலை 6.30 ம‌ணியள‌வி‌லமாவோ‌யி‌ஸ்டுக‌ளதக‌ர்‌த்து‌ள்ளதார‌யி‌ல்வஅ‌திகா‌ரிக‌ளதெ‌ரி‌வி‌த்தன‌ர்.
ர‌யி‌லபாதையை ‌தக‌ர்‌‌ப்பத‌ற்காமாவோ‌யி‌ஸ்‌டந‌க்சலை‌ட்டுக‌ளபய‌ன்படு‌த்‌திவெடிகு‌ண்டஒ‌‌ன்று‌மவெடி‌க்காத ‌நிலை‌யி‌லகை‌ப்ப‌ற்ற‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது. வெடிகு‌ண்டு ‌நிபுண‌ர்க‌ள் ‌பி‌ன்ன‌ரஅதனை‌பபாதுகா‌ப்பாமுறை‌யி‌லசெய‌‌லிழ‌க்க‌சசெ‌ய்தன‌ர்.
ந‌க்சலை‌ட்டுக‌ளதா‌க்குதலா‌லமுஷாஃப‌ர்பூ‌ர்- டெ‌ல்‌லி, த‌ர்ப‌ங்கா- டெ‌ல்‌லி, புதடெ‌ல்‌லி- கெளகா‌த்‌தி, கோர‌க்பூ‌ர்- முஷாஃப‌ர்பூ‌ர் ‌விரைவர‌யி‌ல்க‌ளவ‌ழி‌யி‌லவெ‌வ்வேறர‌யி‌ல் ‌நிலைய‌ங்க‌ளி‌ல் ‌‌நிறு‌‌த்த‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளன.
ர‌யி‌லபாதை ‌சீரமை‌க்க‌ப்ப‌ட்டது‌மபோ‌க்குவர‌த்து ‌மீ‌ண்டு‌மதொட‌ங்கு‌மஎ‌ன்றஅ‌திகா‌ரிக‌ளதெ‌ரி‌வி‌த்தன‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :