காதல் கடிதம் தீட்டவே

ஜோடி

Webdunia|
படம் : ஜோடி குரல் : உன்னி மேனன், எஸ். ஜானகி
பாடல் : காதல் கடிதம் தீட்டவே இயற்றியவர் : வைரமுத்து

காதல் கடிதம் தீட்டவே மேகம் எல்லாம் காகிதம
வானின் நீலம் கொண்டுவா பேனா மையோ தீர்ந்திடும
சந்திரனும் சூரியனும் அஞ்சல்காரர்கள
இரவு பகல் எப்பொழுதும் அஞ்சல் உன்னைச் சேர்ந்திடும
காதல் கடிதம் தீட்டவே மேகம் எல்லாம் காகிதம
வானின் நீலம் கொண்டுவா பேனா மையோ தீர்ந்திடும
சந்திரனும் சூரியனும் அஞ்சல்காரர்கள
இரவு பகல் எப்பொழுதும் அஞ்சல் உன்னைச் சேர்ந்திடும
காதல் கடிதம் தீட்டவே மேகம் எல்லாம் காகிதம
வானின் நீலம் கொண்டுவா பேனா மையோ தீர்ந்திடும

கடிதத்தின் வார்த்தைகளில் கண்ணா நான் வாழுகிறேன
பேனாவில் ஊற்றி வைத்தது எந்தன் உயிரல்லபொன்னே உன் கடிதத்தைப் பூவாலே திறக்கின்றேன
விரல் பட்டால் உந்தன் ஜீவன் காயம் படுமல்ல
அன்பே உந்தன் அன்பில் ஆடிப் போகின்றேன
செம்பூக்கள் தீண்டும்போது செத்துச் செத்து பூப்பூக்கின்றேன
(காதல்)

கண்ணே உன் கால் கொலுசில் மணியாக மாட்டேன
மஞ்சத்தில் உறங்கும்போது சிணுங்க மாட்டேன
காலோடு கொலுசல்ல கண்ணோடு உயிரானாய
உயிரே நான் உறங்குபோதும் உறங்கமாட்டாயதப்பு செய்யப் பார்த்தால் ஒப்புக் கொள்வாய
மேலாடை நீங்கும் போது வெட்கம் என்ன முந்தானைய

காதல் கடிதம் தீட்டவே மேகம் எல்லாம் காகிதம
ஓ வானின் நீலம் கொண்டுவா பேனா மையோ தீர்ந்திடும
சந்திரனும் சூரியனும் அஞ்சல்காரர்கள
இரவு பகல் எப்பொழுதும் அஞ்சல் உன்னைச் சேர்ந்திடும

காதல் கடிதம் தீட்டவே மேகம் எல்லாம் காகிதம
வானின் நீலம் கொண்டுவா பேனா மையோ தீர்ந்திடும்


இதில் மேலும் படிக்கவும் :