காத‌ல் ‌மிர‌ட்ட‌ல்

webdunia photoWD
காதலி: காத‌லக‌ல்யாண‌மப‌ண்‌ணி‌க்‌கி‌ட்டதற்கொலபண்ணிக்குவேன்னு எ‌ங்க அப்பமிரட்டறாரு!

காதலன்: க‌ல்யாண‌த்து‌க்கதடையஇருந்தா நானே கொலபண்ணிடுவேன்னசொல்லு!
Webdunia|
காதல‌ன் : எ‌ப்போ நாம க‌ல்யாண‌ம் ப‌ண்‌ணி‌க்கலா‌ம்?


இதில் மேலும் படிக்கவும் :