விக்ரம், சார்மி 'பத்து எண்றதுக்குள்ள' திரைப் படக்குளுவுடன் செல்பி!இதில் மேலும் படிக்கவும் :