Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine

விஜய் அரசிய‌‌லி‌ற்கு வ‌ந்தா‌ல் வெற்றி பெறுவாரா?

WD

ஜோ‌திட ர‌த்னா முனைவ‌ர் க.ப.‌வி‌த்யாதர‌ன்: விஜய்யினுடைய ஜாதகம் நமக்கு வாய் வழியாகக் கிடைத்திருக்கிறது. அதை வைத்துப் பார்க்கும் போது அரசியல் வாய்ப்புகள் தற்போது அவருக்குக் கிடையாது. கொஞ்சம் தாமதமாகும்.

Webdunia|
த‌மி‌ழ்.வெ‌ப்து‌னியா.கா‌ம்: நட‌ந்து முடி‌ந்த உ‌ள்ளா‌ட்‌சி‌த் தே‌ர்த‌‌லி‌ல் ‌விஜ‌ய் ர‌‌சிக‌ர் ம‌ன்ற‌ம் அ.இ.அ‌.மு.க.வை ஆத‌ரி‌க்கு‌ம் எ‌ன்று எ‌ஸ்.ஏ.ச‌ந்‌திசேகர‌ன் அ‌றி‌வி‌த்‌திரு‌ந்தா‌ர். இ‌ந்‌நிலை‌யி‌ல் விஜய் அரசிய‌லி‌லஇறங்கினால் வெற்றி பெறுவாரா?
ஆனால், அவர் நேரடியாக அரசியல் இறங்கும் போது சில தோல்விகளையும் சந்திக்க நேரிடும். எதிர்பார்ப்பதைப் போல பெறும் வெற்றிகளெல்லாம் பெற முடியாது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :